Nauka czytania i pisania dla dzieci

Nauka czytania i pisania to podstawowe umiejętności potrzebne do funkcjonowania w społeczeństwie. Niestety często wskutek błędów rodziców i nauczycieli, dziecko już na samym początku swojej edukacji zniechęca się do nauki a stąd już tylko krok do zaistnienia niepowodzeń szkolnych. Co robić, by nauka czytania i pisania była skuteczna? Jak odpowiednio rozwijać zdolności dziecka? Jak właściwie rozpoznać występujące u niego trudności? Jak pracować z dzieckiem z dysleksją? To tylko niektóre pytania, jakie zadają sobie często rodzice i nauczyciele.

Zanim zaczniemy uczyć dziecko czytania i pisania, powinniśmy ustalić poziom jego gotowości do nauki. W przedszkolach i szkołach zawsze na początku realizowany jest program przygotowania do czytania i pisania dla dzieci. Na jego wykonanie przeznacza się pierwsze miesiące pobytu dziecka w placówce. Doskonałym przygotowaniem do nauki czytania i pisania są wszelkiego rodzaju obrazki do kolorowania z literkami lub cyferkami a także dobre gry edukacyjne.

Korzystne jest przygotowywanie ciekawych, rozwijających zabaw dla przedszkolaków, w tym przede wszystkim ćwiczeń stymulujących zmysł wzroku, na kolejno następujące po sobie zajęcia. Pozwala to na uwzględnienie stopnia opanowania przez dziecko wprowadzanych zagadnień, poziomu zainteresowania ćwiczeniami a także na uwzględnienie pojawiającego się znużenia.

Konieczne jest, by nauczyciel – pedagog miał w swojej teczce różne materiały edukacyjne dla dzieci. Stanowią one bowiem – wraz ze specjalistyczną literaturą i wiedzą – warsztat jego pracy. Z drugiej strony ważne jest także, by wybrać dobry elementarz dla dzieci.

Zdarza się, że trudności w czytaniu i pisaniu, określane mianem dysleksji rozwojowej, są spowodowane nieprawidłowym działaniem ośrodkowego układu nerwowego. Zaburzenia funkcji poznawczych i motorycznych występują również u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym.