Ustawienia aplikacji

Configuration

Wersja czytania liter

Wybierz sposób wymowy lektora.
Litery - Sposób czytania jako pojedyncza litera alfabetu.
Głoski - Sposób czytania jako głoski sylab i wyrazów.
Usability

poziom trudności

Wybierz wiek dziecka.
3-5 Przeznaczony dla dzieci ze słabszą sensoryką. Włączona inteligentna pomoc przy zadaniach.
6-7 Przeznaczony dla starszych dzieci, które mają dobrze rozwinięte zdolności manualne.
New item

Dżwięk

Wyłączenie głosu lektora
New item

Wyjście

Przycisk umożliwia wyjście z aplikacji
New item

Reset

Umożliwia przywrócenie początkowego stanu aplikacji kiedy wszystkie litery są zablokowane.
Żeby zapobiec przypadkowemu resetowi, aby powrócić do początkowego stanu należy kliknąć 5 razy na pszczółkę w lewym dolnym rogu ekranu.
New item

Ocena gry

Umożliwia ocenę gry w sklepie. Przekierowuje na stronę sklepu, w którym aplikacja została pobrana.